Civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje naknade

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje naknade za mjesec septembar u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.761 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstava u iznosu od 1.177.299,18 KM.