Danas isplata septembarskih dječijih dodataka u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS obavještava da će danas, po osnovu zaštite porodice sa djecom, korisnici u Kantonu Sarajevo moći podići svoje septembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo sredstva u iznosu od 1.457.253,97 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 5.646 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, te na jednokratnu pomoć za opremu novorođenog djeteta.