Danas oktobarske naknade korisnicima sa statusom civilnih žrtava rata u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike sa statusom civilnih žrtava rata u KS da će danas u poslijepodnevnim satima početi isplata njihovih naknada za oktobar 2020. godine.

Korisnici ovog prava svoje naknade mogu podići u bankama u kojima imaju otvorene račune.

Resorno ministarstvo je za ovu namjenu uplatilo iznos od 1.144.484,77 KM.

Pomenuta sredstva su izdvojena za 3.424 korisnika u Kantonu Sarajevo.