Danas u Kantonu Sarajevo isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava korisnike da će danas, 10. marta 2023. godine, početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za februar 2023. godine, a koje mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Ova sredstva su izdvojena za 11.459 korisnika prava na: dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 6.177.450,33 KM.