Isplata naknada za civilne žrtve rata

Civilne žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići svoje naknade za mjesec januar podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Pomenute naknade ostvarilo je 3.524 osoba sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uplatilo je za ovu namjenu sredstava u iznosu od 1.130.590,23 KM.