Isplata privremenog dodatka korisnicima stalne novčane pomoći u Kantonu Sarajevo

Korisnicima stalne novčane pomoći u Kantonu Sarajevo će se u narednom periodu od šest mjeseci, počev od mjeseca oktobra 2020. godine, isplaćivati novčana pomoć u vidu privremenog dodatka na stalnu novčanu pomoć, a saglasno Projektnom sporazumu između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Federacije Bosne i Hercegovine – realizacija Komponente 2 Hitnog projekta COVID-19 u Bosni i Hercegovini.

Privremeni dodatak na stalnu novčanu pomoć će biti isplaćivan korisnicima u mjesečnom iznosu koji svojom odlukom utvrdi federalni ministar za rad i socijalnu politiku, ovisno o kretanju broja korisnika stalne novčane pomoći, posebno novih korisnika.

Aktivnosti na utvrđivanju i verificiranju spiskova korisnika i dostavi istih Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, provodi Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Javna ustanova “Kantonalni centar za socijalni rad”.

Isplatu privremenog dodatka na račun korisnicima vršit će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Svrha isplate privremenog dodatka je da se korisnicima stalne novčane pomoći, kao jednoj od najugroženijih kategorija građana Kantona Sarajevo, pomogne i olakša prevazilaženje problema uzrokovanih pojavom i širenjem COVID-19 infekcije.