Kanton Sarajevo priprema zakon o socijalnom poduzetništvu

 

Kanton Sarajevo započeo je pripreme na izradi prednacrta Zakona o socijalnom poduzetništvu KS. Riječ je o dokumentu, planiranom strategijom razvoja KS, a čiji je cilj podsticaj zapošljavanja teže zapošljivih kategorija stanovništva, među kojima osoba sa invaliditetom, osoba iznad 50 godina koje su dugo vremena na biroima za zapošljavanje, žena, mladih nezaposlenih ljudi, boračke populacije, itd.

Prema riječima Rade Lukić, stručne savjetnice u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, novi zakon obezbijedit će sistemsko rješenje i nadogradnju kompletnog pravnog okvira za lakše zapošljavanje navedenih kategorija stanovništva, kao i primjenu prava u segmentu socijalnog poduzetništva. Ono je već zaživjelo u Kantonu u vidu boračkih zadruga, udruženja osoba sa poteškoćama, ali je cilj omogućiti im sve neophodne uvjete i  podršku za rad i širenje poslovanja, odnosno zapošljavanje navedenih skupina ljudi. Tekst zakona predviđa jasno definisanje socijalnog preduzeća, kao i formiranje registra socijalnih poduzetnika na području KS, kao baze za kreiranje programa podrške i mjera olakšica za ta preduzeća, u skladu sa njihovim specifičnim potrebama.

Predviđeno je, između ostalog, i formiranje Centra za socijalno poduzetništvo u KS-u, gdje će se pružati stručna i savjetodavna podrška za pokretanje biznisa, prekvalifikacije i dokvalifikacije...

O tome je danas razgovarano na debati o temi "Socijalno poduzetništvo i mogućnosti zapošljavanja" koje je organizirao Centar za razvoj društvenog preduzetništva „Globus”, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, u okviru projekta Agenda za socijalno preduzetništvo.

Anita Šimundža, koordinatorica u CDP-u, istakla je da u Kantonu Sarajevo i BiH postoje brojni primjeri uspješnog rada u segmentu socijalnog poduzetništva, ali da je vrlo važno da institucije sistema prepoznaju ovaj oblik djelovanja i kreiraju jedinstven zakonski okvir.

Navela je da je ova organizacija, kroz navedeni projekt, podržala pet poslovnih subjekata koji funkcionišu po principima socijalnog preduzetništva.

Osim predstavnika Kantona Sarajevo i CDP-a, današnjoj debati prisustvovali su i predstavnici  organizacija civilnog društva, socijalnih preduzeća i eksperata za ovu oblast, kao i predstavnici Holandske ambasade.