Korisnicima socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo danas će biti uplaćene julske naknade

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještavaju korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da od danas mogu podići svoje naknade za mjesec juli, sa tekućih računa kod odabranih banaka.


Za te svrhe uplaćeno je 1.097.859,62 KM iz Budžeta KS.


Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.428 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i za refundaciju ljekarskih pregleda.