Kreiranje tržišta rada od ključnog značaja za napredak svakog društva

Predstavnici UNDP-ja i Ekonomskog instituta Sarajevo prezentirali su danas na sjednici Vijeća za reformu tržišta rada i razvoj ljudskih potencijala na području Kantona Sarajevo analizu tržišta rada, te rješenja za stvaranje inkluzivnog tržišta rada u Kantonu Sarajevo. Analiza je predstavljena premijeru KS Mariju Nenadiću, ministrici za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasni Agić i ministru privrede Drašku Jeličiću.

Tokom sjednice, akcent je stavljen na velike probleme tržišta rada u našoj zemlji, pa i u Kantonu Sarajevo. Ti problemi sežu puno dalje od šema za poticaj i grantova podrške. Radi se o neadekvatnoj ponudi radne snage: radna snaga i kapaciteti koje stvaraju škole i fakulteti u ovoj državi nisu usaglašeni sa stvarnim potrebama tržišta rada. Zbog toga je neophodno promijeniti nekoliko ključnih stvari koje se tiču sektora obrazovanja, rada i privrede, istaknuto je, između ostalog.

Posebna pažnja će se obratiti na dualno obrazovanje što znači paralelno odvijanje edukacije u obrazovnim ustanovama i privredi. Nakon sagledavanja kompletnog stanja, pristupit će se i izmjeni zakona o visokom i srednjem obrazovanju.

Svi učesnici sastanka složili su se da je nužno presložiti sistem koji se tiče upisne politike, kako bi se stvorio adekvatan pristup za upis mladih u srednje škole i u visokoškolske ustanove.

Kvalitetnom promocijom danas traženih zanimanja više će se mladih odlučiti za obrazovanje koje im treba da dođu do svog cilja, poručeno je sa ove sjednice.

Trenutno gorući problem koji imamo je odlazak mladih iz BiH: ukoliko bi se upisne politike srednjeg i visokog obrazovanja adaptirale u skladu sa zahtjevima tržišta rada, programi zapošljavanja i stipendiranja bi neminovno donijeli mnogo više mladima nego što to trenutno čine. Zbog toga što ta dva segmenta nisu usklađena, kvalitetni kadrovi koje naše obrazovne institucije iznjedre odlučuju se da život nastave u drugim državama, samo se neki od stavova iznijetih na ovoj sjednici.

Također, priliku za praksom ima veoma malo učenika i studenata. Uglavnom se njihovo obrazovanje bazira na teoriji, a praksu moraju sticati nakon zaposlenja, što je praktično nemoguće obzirom da skoro svaki poslodavac danas traži radnika sa iskustvom. S druge strane, poslodavci često jako brzo trebaju radnike koji su sposobni odmah obavljati posao koji se traži. Zbog neusklađenosti djelovanja sa Službom za zapošljavanje, oni nailaze na različite probleme.

S tim u vezi, predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca KS Safudin Čengić je kazao: “Nailazimo na situacije da nam ljudi dolaze sa kvalifikacijama, ali fizički nisu sposobni raditi posao za koji su aplicirali. To se dešava jer Služba za zapošljavanje nema uređen sistem. Ne želimo da ne gubimo vrijeme, tražimo direktan uvid u spiskove na kojima se nalaze nezaposlene osobe i da, na osnovu njih, odaberemo adekvatan kadar”.

Premijer KS Mario Nenadić je istakao kako se naša djeca upisuju u škole napamet.

“Ne gleda se srednjoročno i dugoročno ono što zanimanje koje odaberu sa sobom nosi. Pored promocije traženih zanimanja, koje se trebaju organizirati za mlade ljude koji upisuju srednje škole i fakultete, značajna sredstva treba dati i na prekvalifikaciju i dualno obrazovanje”, naglasio je premijer Nenadić.

Prema njegovim riječima, svi članovi nove Vlade KS smatraju da je saradnja svih sektora koji se tiču kreiranja tržišta rada od ključnog značaja za napredak društva.

Za 15 dana održat će se ponovo sastanak koji će se ticati realizacije ovog projekta, najavljeno je ovom prilikom.

Šef Programa za lokalni razvoj UNDP-a u BiH Edis Arifagić je kazao da je “pandemija prilika da pokažemo hrabrost u donošenju odluka koje će imati dalekosežan i pozitivan efekat kako na tržište rada tako i na sveukupnu socio-ekonomsku situaciju u kantonu te državi”.

Dodao je i kako će se zahvaljujući konkretnim mjerama ići u pravcu vidljive promjene.

Rezultati rada Vijeća će biti vidljiv i nakon što resorna ministarstva, zajedno sa Službom za zapošljavanje KS i Razvojnim programom Ujedinjenih naroda uspiju realizirati mjere koje su glavni cilj projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG), navedeno je.

“Istovremeno, UNDP, u saradnji sa kantonalnim ministarstvom obrazovanja,  radi na opremanju osnovnih te srednjih škola sa STEM učionicama, kao i na uvođenju predmeta ‘Poduzetništvo’ u usmjerene škole na prostoru kantona”, istakao je Arifagić.

Dodao je kako je u okviru navedenog projekta u toku prošle godine realizovan i program podrške razvoju poduzetništva u saradnji sa Ministarstvom privrede te Službom za zapošljavanje, koji je rezultirao uspostavom 40 novih biznisa. 

Zbog svega što čine za razvoj Kantona Sarajevo, premijer Nenadić se ovom prilikom zahvalio svim učesnicima ovog sastanka, te je izrazio nadu da će se ovaj problem sistematski riješiti, kako bi građani KS pronalazili adekvatno zaposlenje bez odlaska iz Bosne i Hercegovine.

Posebno se zahvalio UNDP-ju sa kojim je Vlada Kantona Sarajevo razvila odličnu saradnju koja se trenutno odvija na nekoliko polja.

Pored pomenutih, sastanku su prisustvovali i: koordininator za projekte sa UNDP-om Mustafa Čopelj, pomoćnica ministra obrazovanja Azemina Njuhović, član Udruženja poslodavaca KS Suhad Ećo, predsjednik Privredne komore KS Muamer Mahmutović, predsjednik Obrtničke komore KS Naser Idrizagić, te predstavnik Ekonomskog instituta Sarajevo Muamer Halilbašić.