KS: Danas isplata augustovskih naknada korisnicima socijalne zaštite

Iz Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice obavještavaju korisnike socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo da od danas mogu podići svoje naknade za august sa tekućih računa kod odabranih banaka.


Za te svrhe uplaćeno je 1.063.363,93 KM iz Budžeta KS.


Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.368 korisnika stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, za osposobljavanje za život i rad, kao i za refundaciju ljekarskih pregleda.