Ministar Garibija: Nastavak podrške Sigurnoj kući u Sarajevu

Ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malik Garibija posjetio je Sigurnu kuću u Sarajevu-sklonište za žene i djecu žrtve nasilja u porodici.

Sa Jasminom Mujezinović, izvršnom direktoricom Fondacije lokalne demokratije-organizacije koja upravlja Sigurnom kućom, te menadžericom Muberom Hodžić-Lemeš, ministar je razgovarao o planovima zaštite i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici i drugim pitanjima vezanim za funkcionisanje ove kuće.

U Sigurnoj kući žrtve nasilja dobivaju fizičku zaštitu i sigurnost te budu uključene u psiho-socijalne terapijske programe.

Trenutno je u njoj zbrinuto 30 žena i djece.