Ministar Garibija: Za organizacije osoba s invaliditetom osigurano 430.000 KM

Na današnjem sastanku ministra za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Malika Garibije i predstavnika Koodinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom KS, koje je predvodio predsjednik Fikret Zuko, zaključeno je da treba izraditi poseban zakon o organizacijama koje zastupaju prava osoba s invaliditetom u Kantonu. Kako je navedeno, zakon bi trebao jasno definisati kako funkcionišu i na koji se način finansiraju te organizacije, te kako sarađuju sa Ministarstvom.

„Organizacije koje okupljaju osobe s invaliditetom moraju dobiti status sličan onome kojeg su imali u starom sistemu kada su smatrane društvenim organizacijama. Ministarstvo je osiguralo finansiranje organizacija osoba s invaliditetom, a u periodu koji je pred nama tražit ćemo načine kako da od pasivnih transfera naša saradnja preraste u aktivne socijalne investicije i finansiranje za pružanje usluga krajnjim korisnicima. Ove organizacije moraju postati dio cjelokupnog resora i u saradnji sa Ministarstvom i ustanovama raditi na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo. One već sada nose velik dio tereta brige o ovoj populaciji a Ministarstvo će u narednom periodu pomoći da napori ovih organizacija budu prepoznati i cijenjeni“, poručio je ministar Garibija, te je napomenuo da će organizacije osoba s invaliditetom u 2019. godini biti finansirane sa 430.000 KM.

Predsjednik Zuko je istakao da je zakonom potrebno razlučiti što je u domenu programskog, a što u domenu projektnog finansiranja organizacija koje okupljaju ovu populaciju.

“I po zakonu i konvencijama, devet organizacija u sastavu Koordinaciong odbora su programske, odnosno rade na osnovu svojih programa i imaju članstvo. Da ne postoje, njihov bi posao morala raditi država”, istakao je Zuko, koji je ovom prilikom ministra Garibiju upoznao sa svim problemima ove populacije u Kantonu Sarajevo.

Ministar i članovi Odbora su razgovarali i o implementaciji Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u KS-u 2018-2021. godina odnosno aktivnostima za koje su, s tim ciljem, zadužena mnoga kantonalna ministarstva. Također je razgovarano o Zakonu o socijalnom stanovanju u Kantonu Sarajevo koji je u pripremi i u čijoj će izradi aktivno učestvovati Koodrinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom KS. Teme razgovora su bile i međunarodna i domaća zakonska regulativa koja tretira prava ovih osoba.

Ministar Garibija je naglasio da će sva pitanja biti zajednički rješavana, te da Ministarstvo neće donositi propise niti predlagati rješenja bez konsultacija s članovima Koordinacionog odbora.