Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uz podršku OSCE-a pokreće aktivnosti u svrhu izrade socijalne karte KS

Izrada socijalne karte u Kantonu Sarajevo bila je tema sastanka ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amele Dautbegović, savjetnice za ljudska prava, ekonomska i socijalna pitanja OSCE-a Ester Garcia Fransioli, koordinatorice u OSCE-u za ljudska  prava i socio-ekonomska pitanja za područje KS Vedrane Duraković i predsjednika Tima za izradu Akcionog plana reforme i razvoja sistema socijalne zaštite 2018-2020. godine Žarka Papića.

Kako je istakla ministrica Dautbegović, cilj Ministarstva je izrada socijalne karte koja će omogućiti pravedno ostvarivanje socijalnih i ostalih prava u Kantonu Sarajevo.

"Socijalna karta predstavlja dokumentovan način mjerenja socio-ekonomske moći porodice i pojedinca, evidentiranje svih podataka o njihovom ukupnom socijalnom statusu. Na temelju te karte se definišu i potrebe korisnika socijalne zaštite kao i bolje planiranje budžetskih sredstava", navela je između ostalog ministrica Dautbegović.

Dodala je da je urađena analiza stanja socijalne zaštite u  Kantonu Sarajevo kao i da ona predstavlja kvalitetnu podlogu za izradu socijalne karte.

Predstavnici OSCE-a su kazali da je riječ o značajnoj inicijativi resornog ministarstva i istakli da će ova organizacija  podržati njenu realizaciju.

Kako je najavljeno, na narednom zajedničkom sastanku bit će govora o metodologiji izrade socijalne karte koja je preduslov za početak realizacije ovog projekta.