Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS daje doprinos kvalitetnijem zbrinjavanju korisnika u Zavodu Pazarić

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović danas je s direktorom JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić Samirom Suljagićem potpisala Sporazum o finansiranju projekata “Park za sretnije djetinjstvo”, “Opremanje inkluzivne učionice” i “Arhitektonsko prilagođavanje terasa paviljona VI i paviljona VII osobama s teškim invaliditetom” za sve korisnike Zavoda. U skladu sa Sporazumom, Ministarstvo će finansirati navedene projekte s ukupno 52.950 KM.

Ova javna ustanova je u nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, a smještaj korisnika iz Kantona Sarajevo osigurava resorno ministarstvo.

“Imajući u vidu značaj Zavoda Pazarić i oko 130 korisnika iz Kantona Sarajevo koji su smješteni u ovoj ustanovi, Ministarstvo je odlučilo obezbijediti korisnicima što kvalitetnije zbrinjavanje i uslove boravka u ustanovi. Projekti koje finansiramo su u direktnoj vezi s opredjeljenjima resornog ministarstva i Vlade KS za poboljšanjem uslova smještaja u ustanovama socijalne zaštite. Raduje me što ovom prilikom dajemo dodatnu podršku inkluziji djece s poteškoćama u razvoju koji su štićenici ustanove socijalne zaštite u nastavi u njihovim redovnim školama i što ćemo stvoriti bolje uslove za igru i njihov boravak na otvorenom. Projekt “Arhitektonsko prilagođavanje tarasa paviljona VI i paviljona VII osobama s teškim invaliditetom” ima za cilj osiguravanje funkcionalnog prostora za korisnike s najvećim poteškoćama i oplemenjivanje prostora, tako da i on bude primjeren posjetama, s više dnevnog svjetla, kao i da omogućava izlazak nepokretnih korisnika na terase, koje će biti adaptirane", izjavila je ovim povodom ministrica Prvulović.

Direktor Samir Suljagić je istakao da je Zavod ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija BiH i koja nije u izričitoj nadležnosti Kantona Sarajevo, ali je istovremeno ustanova koja zbrinjava 35 posto korisnika s područja KS i to s najvećim poteškoćama, za koje Kanton na godišnjem nivou izdvaja oko dva miliona KM za njihovo zbrinjavanje.

“Pored sredstava koja se osiguravaju za korisnike, resorno kantonalno ministarstvo u kontinuitetu osigurava i dodatnu podršku ovoj ustanovi, kako bi se kvalitet uslova za boravak štićenika podigao na veći nivo. Ovim sporazumom, koji je nastavak ranije podrške, osigurat će se bolji uslovi za kategoriju najmlađih korisnika, djece do 15 godina u smislu osiguravanja kvalitetnijeg korištenja vanjskih i unutrašnjih sadržaja. Radi se o najmlađoj kategoriji. Drugi dio sredstava će biti usmjeren na naše korisnike s najvećim poteškoćama za koje je ministrica Prvulović prilikom obilaska Zavoda konstatovala da bi se mogli unaprijediti uslovi i njihovog boravka. Radi se o korisnicima kojima se, zbog psiho-fizičkog stanja, život uglavnom odvija u prostorijama paviljona. Za njihove potrebe opremit će se dodatno dva veća dnevna boravka i terase, koje će moći koristiti tokom cijele godine, kao i prilikom posjete srodnika, a koji sada nisu u funkciji zbog nedostatka sredstava za njihovo opremanje", objasnio je direktor Suljagić.