Ministrica Prvulović: JU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba treba imati svoj objekt

Zgradu bolničkog kompleksa bivše Klinike za kožno–venerične bolesti "Dr. Ernest Grin", koristi Kantonalna javna ustanova Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, i to pod ugovorom o zakupu.

Kako bi se što prije pronašla adekvatna lokacija i uradilo idejno rješenje za izgradnju nove zgrade Doma, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Ivana Prvulović održala je danas, ovim povodom, sastanak sa vršiocem dužnosti direktora Husnijom Ovčinom.

Na ovaj način bi se, po riječima ministrice proširili smještajni kapaciteti, obezbijedili bolji uslovi i poboljšao kvalitet života za korisnike, ali i ostvarile uštede u Budžetu Kantona Sarajevo.

Također je dogovoreno da se nastavi sa procesom transformacije Doma, jer se ministrica danas imala priliku uvjeriti se koliko su štićenici ove ustanove zadovoljni sa uslugama koje su do sada inovirane. Svi oni su trebaju imati što kvalitetnije usluge i humanije uslove za boravak.

Ovom prilikom, direktor Ovčina je iskazao interes za postavljanje multi-funkcionalne, vanjske, montažno-demontažne sportske plohe/podloge na kojoj bi štićenici mogli igrati različite sportove. Oni bi bili prilagođeni korištenju invalidskih kolica. Potrebno je napraviti i toalete koji bi bili prilagođeni potrebama nepokretnih i teško pokretnih osoba, te je navedeno kako je vrlo važno sanirati i lift.

Ministrica Prvulović se posebno interesovala za način na koji se štićenici i uposlenici ustanove bore sa svim izazovima u uslovima pandemije prouzrokovane koronavirusom. Na kraju sastanka bilo je riječi i o detaljima programa koje bi podržalo Ministarstvo, kako bi se ublažile štetne posljedice nastale zbog pandemije, kako za korisnike tako i za zaposlenike ove ustanove socijalne zaštite.