Ministrica Prvulović ocjenila: Javni novac u dobrim rukama

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović je tokom sedmice sa saradnicama obišla sva udruženja osoba sa invaliditetom koje svake godine finansira resorno ministarstvo koje ona predstavlja.

Posjetila je udruženja slijepih, distrofičara, gluhih, paraplegičara, kvadriplegičara i dječije paralize, osoba sa cerebralnom dječijom paralizom, osoba sa multiplesklerozom, te udruženja za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo “OAZA“, invalida rada i polyomitisa, povrede mozga i kičmene moždine Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom, predstavnici udruženja upoznali su ministricu sa njihovim načinom funkcioniranja, projektima koji su realizirali, ali i onima koje planiraju implementirati u ovoj godini.

Također su razgovarali i o problemima s kojima se susreću i njihovi članovi.

Ministrica Prvulović je navela kako njihov rad, koji se finansira ili sufinansira iz Budžeta Kantona Sarajevo, ima posebnu važnost za naše društvo.

Poručila je kako je značajno i da javni novac bude u dobrim rukama.

Najavila je da će nastaviti s podrškom svim udruženjima, kao i njihovom Koordinacionom odboru, te da će raditi i na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, uz jačanje partnerskih odnosa između Ministarstva i ovih udruženja.

Predstavnici udruženja su se zahvalili ministrici na njenom dolasku.