Naknade za civilne žrtve rata danas

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići junske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarilo je 3.446 korisnika.

Ukupno uplaćenih sredstava za ove namjene je 1.115.642,13 KM.