Obezbijeđeno zapošljavanje 131 osobe iz kategorije socijalno ugroženih

Vlada Kantona Sarajevo je usvojila liste poslodavaca i nezaposlenih osoba, u okviru Programa sufinansiranja zapošljavanja teško upošljivih kategorija.

Realizacijom ovog program obuhvaćena je ukupno 131 osoba, i to 47 osoba romske populacije, 41 osoba u kojima nijedan član domaćinstva nije zaposlen, 15 osoba sa invaliditetom, 13 osoba koja su djeca i supružnici osobe sa invaliditetom sa najmanje 60%, sedam samohranih roditelja i jedna osoba žrtva nasilja.

"Posebno bih istakla da je navedenim programom osiguran posao za šest osoba u Terapijskoj zajednici – Kampus Kantona Sarajevo koje su uspješno završile rezidencijalni tretman ovisnosti u navedenoj ustanovi socijalne zaštite, te program podrške i reintegracije. Bivši ovisnici o psihoaktivnim supstancama kvalitetno apstiniraju i ovo zaposlenje je još jedna važna karika u procesu njihovog oporavka. Obzirom da su bivši ovisnici o psihoaktivnim supstancama kategorija osoba prema kojoj postoji dosta predrasuda i nepovjerenja, ovakav program zapošljavanja je jedan od modela za prevazilaženje takvih razmišljanja i stavova, te način da se bivšim ovisnicima o psihoaktivnim supstancama pruži prilika da budu ravnopravni članovi društva, sa jednakim šansama. Korist od programa će svakako imati i Terapijska zajednica - Kampus KS kao ustanova, jer će dobiti važnu referencu da u svoj radni ambijent kvalitetno uključuje i teško zapošljive kategorije građana", izjavila je ovom prilikom ministrica Ivana Prvulović.