ODOBREN DODATNI UPIS NA SARAJEVSKE FAKULTETE

 
Vlada Kantona Sarajevo je na jučer održanoj 29. sjednici je usvojila i utvrdila zakone i informacije koje se trabaju naći pred poslanicima Skupštine Kantona  na sjednici koja će se održati 22. oktobra 2009. godine. Utvrđen je Nacrt Zakona o srednjem obrazovanju, Nacrt Zakona o vodama, Nacrt Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municje, te Nacrt Zakona o izmjenama  i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Vlada je prihvatila Analizu provođenja Zakona o komunalnim djelatnostima, te je usvojila Finanskijiski izještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2008. godinu sa finanskijskim planom za 2009. godinu, kao i Informaciju o stanju studija na visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.
 
Vlada je na istoj sjednici odobrila proširenje plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu drugog ciklusa studija u akadamskoj 2009/2010 godini. Na Medicinskom fakultetu odobren je upis još 6 (šest) studenata, na Elektotehničkom fakultetu još 29 studenata, na Pedagoškom fakultetu 40 studenata i na Veterinarskom fakultetu još 33 studenta. Odobreno je proširenje plana upisa i na Arhitektonskom fakultetu za 18 studenata,  na Fakultetu zdravstvenih studija za 30 studenata, te na Mašinskom fakultetu za 30 studenata.
 
Vlada Kantona Sarajevo je imenovala Božidara Pašagića, dipl. ekonomistu na poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Svoju sagalasnost Vlada je je dala Upravnom odboru Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo da se na poziciju direktora ove ustanove imenuje Vahid Muharemović, dosadašnji direktor Službe za zapošaljavanje KS.