Otvorena novoizgrađena zgrada KJU "Porodično savjetovalište"

Novoizgrađena zgrada Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" službeno je otvorena danas u ulici Bihaćka bb u Novom Sarajevu.

Zgradu su simboličnim presijecanje vrpce otvorile ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Jasna Agić i v.d. direktorica Azra Latić.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Vlada Kantona Sarajevo skupa sa novim rukovodstvom "Porodičnog savjetovališta" uložili su dodatne napore kako bi u novom, namjeni prilagođenom objektu, ova ustanova pružila našim sugrađanima pomoć koja im je potrebna.

"Nova zgrada je projektovana i izgrađena prema standardima koji omogućavaju pružanje kvalitetnih savjetodavno-terapeutskih usluga i usluga primarne prevencije. Njena gradnja je trajala sedam godina, dok se njneo otvaranje dešava u vrijeme pandemije koronavirusa, kada smo našim sugrađanima potrebniji više nego ikada", istakla je v.d. direktorica Latić.

Otvaranjem i useljenjem u nove prostorije "Porodičnom savjetovalištu" se otvara mogućnost uvođenja drugih korisnika, te proširenja obima i kvaliteta usluga koje se planiraju pružati građanima Kantona Sarajevo.

„Epidemija koronavirusa, neizvjesnost, strah, briga za egzistenciju itekako utječu na psihičko zdravlje stanovnika Kantona Sarajevo. Sve se to reflektuje na porodicu, odnose i funkcionisanje u zajednici. Nadam se da će se u što manjoj mjeri obistiniti najave psihologa da nas poslije pandemije koronavirusa čeka pandemija psiholoških problema. U svakom slučaju ‘Porodično savjetovalište’ će biti spremno za sve izazove koji budu stajali pred njim u budućem periodu”, izjavila je ministrica Jasna Agić, ovom prilikom.

Inače, "Porodično savjetovalište" već dugi niz godina kontinuirano pruža pomoć i podršku našim sugrađanima.

Uloga jedne ovakve ustanove u našem društvu, čiji je zadatak pružiti pomoć pojedincima, porodicama, roditeljima i djeci u prevazilaženju svakodnevnih teškoća, je od neprocjenjive važnosti.

“Zdrava porodica je najbolja prevencija socijalnih devijacija i mi kao društvo trebamo ustanovu koja će se u potpunosti posvetiti misiji zaštite porodice, a od 'Porodičnog savjetovališta' očekujemo da postane jedna takva ustanova”, poručila je ministrica Agić.