POTPISAN PROTOKOL O ZAŠTITI DJECE KOJA BORAVE NA ULICI -informacija za javnost

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Emina Dubravić,  ministar unutrašnjih poslova KS Željko Mijatović, ministar obrazovanja i nauke KS Safet Kešo, te pomoćnica ministra zdravstva KS Alma Kadić potpisali su danas sa direktoricom JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Mirsadom Poturković „Protokol o zaštiti djece koja borave na ulici“. Potpisivanje protokola predstavlja nastavak implementacije projekta „Dnevni centar za djecu koja obavljaju rad na ulici u KS“, a čiji je cilj aktivnije međuinstitucionalno djelovanje potpisnika  u zaštiti i ostvarivanju prava ove djece.
„Naš cilj je da djeci koja svakodnevno borave i rade na ulici ili prose, ponudimo osim psihosocijalne podrške i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, te zaštitu od zanemarivanja i zlostavljanja od strane roditelja. S tim u vezi, predviđeno je da u saradnji sa resornim ministarstvima, a u skladu sa važećim zakonskim odredbama koje regulišu ovu oblast pravovremeno i adekvatno reagujemo na pojave zloupotrebe djece“, kazala je direktorica  Poturković.
Važnost zajedničkog djelovanja na suzbijanju ovih problema istakao je i ministar Mijatović, koji je najavio edukaciju službenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS u radu sa maloljetnicima i osobama koje vrše nasilje, a koja će se provoditi u saradnji sa Centrom za socijalni rad. On smatra da će se na ovaj način mnogo više učiniti i na suzbijanju  organizovanog prosjačenja u KS.
„Ovaj projekat značajan je iskorak u resocijalizaciji i uključivanju ugrožene djece u normalne tokove života, uključujući i veliki broj njih koja osim iz KS, dolaze i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine“ , kazala je ministrica Dubravić.
Potpisivanje protokola podržao je i direktor regionalne kancelarije „Save the Children Norway“za jugoistočnu Evropu Bjorn Hagen čija organizacija pruža finansijsku podršku za realizaciju projekta.
U posljednja tri mjeseca kroz Dnevni centar za djecu koja obavljaju rad na ulici u KS prošlo je 78-oro djece.