Predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom KS predložili izradu propisa iz oblasti socijalnog stanovanja

Sastanak Savjeta za praćenje implementacije Sporazuma o saradnji na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, koji je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena, lica i izbjeglice Kantona Sarajevo potpisalo sa devet udruženja, članova Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS, održan je u prostorijama Udruženja distrofičara KS.

U ime Ministarstva sastanku su prisustvovale Cica Pljevljak i Jasmina Helać, a ispred Koordinacionog odbora Fikret Zuko, Almir Šahmanija i Armin Smajlović, kao članovi navedenog Savjeta.

Razgovaralo se o saradnji, gdje je iskazano zadovoljstvo dosadašnjim partnerstvom i saradnjom Koordinacionog odbora i Ministarstva.

Članovi Savjeta su sa zadovoljstvom konstatovali da ni pandemija koronavirusa nije negativno uticala na dobre partnerske odnose između Koordinacionog odbora i Ministarstva.

Dogovoreno je da se Ministarstvu i Vladi Kantona Sarajevo predloži intenziviranje aktivnosti na implementaciji postojećeg Akcionog plana u oblasti invalidnosti 2018-2021.godina, kao i da se pristupi pripremi novog za period 2022-2025. godina.

Ocijenjeno je i kako bi se trebalo pristupiti pripremi propisa iz oblasti socijalnog stanovanja, što je jedan od prioriteta za osobe s invaliditetom.

Predstavnici Koordinacionog odbora izražavaju posebnu zahvalnost resornoj ministrici Ivani Prvulović, koja je na početku svog mandata, posjetila sva udruženja učlanjena u Koordinacioni odbor, upoznala se sa njihovim radom i uslovima u kojima rade.

Naglašeno je i kako je od strane ministrice Prvulović tom prilikom pokazano veliko razumijevanje o važnosti i ulozi ovih udruženja, dok im je obećana podrška dala novo ohrabrenje za aktivniji rad i djelovanje.