Trijažni punktovi i pred ustanovama socijalne zaštite

Vlada Kantona Sarajevo je danas, a na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice donijela zaključak kojim se nalaže svim kantonalnim i općinskim štabovima civilne zaštite da osiguraju trijažne punktove sa sanitarnim upitnicima, prije ulaska osoba u ustanove socijalne zaštite.

"Dobili smo informaciju od Kantonalnog štaba civilne zaštite da se već pred sve ustanove socijalne zaštite postavljaju trijažni punktovi. Podsjećam kako su posjete u ovim ustanovama zabranjene već mjesec dana, kao i izlasci štićenika iz kruga socijalnih ustanova. Prije prijema novih korisnika, uradit će se trijaža, ali će oni po ulasku u ustanovu, biti  svakako izolirani i neće imati mogućnost da kontaktiraju sa drugim štićenicima u periodu od 14 dana", istakla je ministrica Jasna Agić.