U Fondu Memorijala potpisani sporazumi o sufinansiranju projekata iz oblasti kulture sjećanja i izgradnje spomen obilježja

U multimedijalnoj sali Fonda Memorijala danas su potpisani sporazumi o sufinansiranju projekata iz oblasti promoviranja kulture sjećanja i izgradnje spomen-obilježja.

Vrijednost potpisanih sporazuma je 74.500 KM, a sredstva su obezbijeđena preraspodjelom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

„Ministarstvo za boračka pitanja prepoznalo je značaj ovih projekata koje smo finansijski podržali, budući da im je cilj promoviranje i njegovanje kulture sjećanja, ali i izgradnja dostojanstvenih spomen obilježja kako pripadnicima Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine tako i poginulim borcima, šehidima i herojima odbrambeno-oslobodilačkog rata širom zemlje. Nastavljamo sa našom praksom kontinuirane podrške pozitivnim inicijativama i projektima iz oblasti njegovanja tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata“, istakao je resorni ministar Omer Osmanović koji je prisustvovao potpisivanjima sporazuma.

Današnjim sporazumima, putem Fonda Memorijala podržani su projekti iz oblasti promocije kulture sjećanja, i to: realizacija dokumentarnog filma "Breza i Ilijaš zajedno na linijama odbrane BiH", štampanje i distribucija knjiga "Osuđeni na pobjedu" i "Bitka za Sarajevo" autora Kerima Lučarevića i sufinansiranje izdavanja knjige "Geopolitika i terorizam s aspekta Bosne i Hercegovine" autora generala Vahida Karavelića.

Fond Memorijala već duže vremena daje podršku izgradnji spomen obilježja u i van Kantona Sarajevo, čime se nastoje revitalizovati prostori i obilježja koja svjedoče o herojskoj borbi za Bosnu i Hercegovinu, a u čast naših najboljih sinova i kćeri. Finansijska sredstva izdvojena su za projekt sufinansiranja dogradnje šehidskog spomen obilježja narodnom heroju Adilu Bešiću u Prijedoru, sufinansiranje izgradnje šehidskog spomen obilježja u Kaćunima u općini Busovača, sufinansiranje izgradnje spomen obilježja za šest šehida jedinice "Živiničke ose" u naselju Kruševo, općina Olovo, i sufinansiranje projekta sanacije ratne džamije „Šemsudija“ na lokalitetu Selišta općina Ilijaš.

„Potpisanim sporazumima, Fond Memorijala i Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, u skladu sa svojom djelatnošću, nastavljaju da aktivno učestvuju u realizaciji, podršci i promociji projekata koji doprinose institucionaliziranju sjećanja koje će kao trajno naslijeđe ostati za generacije koje dolaze“, poručio je Ekrem Kurtović, predsjednik Upravnog odbora Fonda Memorijala.