Uplaćena sredstva za subvencioniranje grijanja 1.131 stanovnika Kantona Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da su danas uplaćena novčana sredstva za subvencioniranje troškova grijanja 1.131 korisnika ovog prava u Kantonu Sarajevo.

Sredstva su uplaćena za mjesece januar, februar i mart tekuće godine u ukupnom iznosu od 305.010,00 KM.

Subvencije za grijanje na čvrsto gorivo uplaćene su na tekuće račune korisnika, dok su subvencije za grijanje na električnu energiju, centralno grijanje i gas uplaćene na račune J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Elektrodistribucija Sarajevo, KJKP "Toplane-Sarajevo" i KJKP "Sarajevogas".