Uplata septembarskih nakanada civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas će moći podići svoje septembarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarila su 3.424 korisnika.

Ukupno uplaćenih sredstava za ove namjene je 1.117.322,80 KM.