Vlada KS dala saglasnost za gradnju prihvatilišta za prosjake i skitnice

Vlada Kantona Sarajevo donijela je zaključak kojim se prihvata projekt “Izgradnja prihvatilišta za prosjake i skitnice”, pri Kantonalnoj javnoj ustanovi “Gerontološki centar” Sarajevo.


Realizacija projekta planirana je u 2020. godini, a za koji će iz Budžeta KS biti izdvojeno 300.000 KM, sa pozicije Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.


Radovi će početi nakon provedene procedure izbora izvođača radova.


Za realizaciju ovog zaključka zaduženi su  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvo finansija, Zavod za izgradnju KS, Zavod za planiranje razvoja KS i  Kantonalna javna ustanova “Gerontološki centar”.