Vlada prihvatila Plan povratka u i iz KS za ovu godinu: Planirano zatvaranje posljednjeg kolektivnog centra u Kantonu

Vlada Kantona Sarajevo je na danas održanoj 92. redovnoj sjednici prihvatila Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za prošlu godinu, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja, kao i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za ovu godinu. Pomenuti izvještaj i plan za ovu godinu upućeni su u skupštinsku proceduru zastupnicima na razmatranje i izjašnjavanje.

Na području Kantona Sarajevo je 31. decembra 2016. godine sa priznatim statusom raseljenog lica evidentirano 3.048 lica, odnosno 1.444 porodice, a što je u odnosu na 2015. godinu manje za 281 lice, odnosno 94 porodice. Izraženo u procentima, smanjenje broja raseljenih lica u izvještajnom periodu na godišnjoj razini iznosi 8,4 posto.

U ovom periodu registrovan je povratak 10 porodica u Kanton Sarajevo, po osnovu uvođenja u posjed stambenih jedinica osam porodica i dodjelom zamjenskih stanova od strane općina Stari Grad i Ilijaš za dvije porodice jer njihove stambene jedinice nisu imale uvjeta za obnovu.

Kada je u pitanju trajno stambeno rješavanje interno raseljenih porodica iz općina Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu je u potpunosti realizovan Projekt izgradnje stambene zgrade na lokalitetu Baruthana, općina Stari Grad, u okviru kojeg je izgrađeno 11 zamjenskih stanova, čime su trajno riješena stambena pitanja isto toliko interno raseljenih porodica sa područja ove općine. Tokom mjeseca septembra 2016. godine zgrada je u potpunosti izgrađena i ovim porodicama su uručeni ključevi ovih stanova.

Ministarstvo je u izvještajnom periodu, sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Općinom Ilidža sačinilo i potpisalo Sporazum o saradnji na sprovođenju Državnog Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“, u okviru Projekta CEB II - Podprojekt Kanton Sarajevo kojim se u 2017. godini planira zatvaranje kolektivnog centra u Hrasnici na način da se postojeći objekt rekonstruiše, odnosno izgradi 30 stanova u koje će biti useljene sve porodice koje trenutno borave u kolektivnom centru u Hrasnici, i to 21 porodica i određeni broj porodica koje koriste druge vidove alternativnog smještaja na području Kantona Sarajevo.

U Budžetu KS za ovu godinu Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice za obnovu stambenih jedinica u Kantonu Sarajevo odobreno je 276.000 KM.

Imajući u vidu prioritete, odobrena sredstva se planiraju iskoristiti za finansiranje nastavka realizacije projekta “Izgradnja objekta kolektivnog stanovanja, po principu RAU-BAU, lokalitet Šip, Općina Centar, za trajno stambeno zbrinjavanje interno raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe. U prvoj polovini 2017. godine otklonjene su smetnje zbog kojih je projekt obustavljen, tako da je izrađen elaborat o procjeni statičnosti zgrade.

Također će se nastaviti aktivnosti na realizaciji Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“ u okviru projekta CEB II – Podprojekt Kanton Sarajevo u okviru kojeg je planirana rekonstrukcija Kolektivnog centra u Hrasnici, nakon čega će biti zatvoren i posljednji kolektivni centar u Kantonu Sarajevo.