Za aktivne mjere zapošljavanja u Kantonu Sarajevo više od 37 miliona KM

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove „Služba za zapošljavanje KS“ za 2023. godinu, kojim je za aktivne mjere zapošljavanja planiran iznos od 37.418.627 KM.

„Jedan od programskih prioriteta Vlade KS i Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS jeste donošenje novih programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece bez roditeljskog staranja i žrtava nasilja u porodici, kao i finalizacija reforme rada  Službe za zapošljavanje, na osnovu predloženih reformi. Uzimajući u obzir da su već tri mjeseca ove godine iza nas, posebno ću se posvetiti da sa menadžmentom Službe za zapošljavanje KS, što prije pripremimo i objavimo programe, te da realizacija programa bude što kvalitetnija“, navela je resorna ministrica Enda Pavić-Pečenković.