Aktivnosti održane u okviru obilježavanja trećeg dana "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo

U okviru trećeg dana obilježavanja “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice je posjetila Udrugu za Down sindrom Mostar i tom prilikom uručila donaciju Udruzi i prigodne poklone za djecu koji su članove ove udruge. Također, ministrica, Amela Dautbegović, je svečano otvorila i osme Sportske igre Oaze za osobe sa intelektualnim teškoćama, koje se realiziraju u okviru “Dječije nedjelje”. Organizator ove sportske manifestacije je Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području Kantona Sarajevo “Oaza” i u okviru trećeg dana obilježavanja “Dječije nedjelje” u okviru ove sportske manifestacije, realizovana su takmičenja u plivanju za osobe sa intelektualnim teškoćama.

Također, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja je realizovala aktivnost: “Sport u Domu, a JU “Kantonalni centar za socijalni rad” radionicu za roditelje djece u riziku. KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo” realizovala je aktivnost “Dani otvorenih vrata” i stručno predavanje na temu: “Nemirna djeca – Izolacija ili socijalizacija?”. KJU “Porodično savjetovalište” je zajedno sa JU “Djeca Sarajeva” i JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva implementiralo Školu roditeljstva u okviru koje su realizovane su edukativne radionice i predavanja na teme: “Rastimo zajedno”, “Trudnoća i porod” i “Od trudnoće do prvih koraka”.

Trećeg dana obilježavanja “Dječije nedjelje” u Kantonu Sarajevo, JU “Djeca Sarajeva” je realizovala četiri različite aktivnosti za djecu, i to: “Strani jezik u vrtiću”, “Zajedno smo jači”, “Moja općina-moje naselje” i “Mala biciklijada”.
Udruženje Taekwondo klub Novi Grad Sarajevo realizovalo je aktivnost: “Zdravo dijete – zdrava porodica”, a Udruženje “Srce za djecu oboljelu od raka” art radionicu oslikavanje lica i modeliranje balona za djecu u Roditeljskoj kući. U JU Kinoteka BiH upriličena je projekcija filma: “Vuk samotnjak”. Asocijacija socijalnih radnika Kantona Sarajevo je u osnovnim školama Kantona Sarajevo implementirala radionice na temu: “Kako kvalitetno provesti slobodno vrijeme” i “Mogućnosti za provođenje slobodnog vremena u zajednici”, Udruženje “Nepobjedivi” praktičnu nastavu, snimanje kadrova na atletskoj stazi, te rad i zabavu za djecu, a Udruženje “SFW Studio Fashion” aktivnost “Život je igra”-Upoznavanje raznih sportova.

Udruženje za promociju i ostvarivanje prava osoba oštećenog sluha “Znakovi tišine” realiziralo je radionicu za učenike osnovne škole na temu “Znakovnim jezikom do novog prijateljstva”, dok je Udruženje “Život sa Down sindromom FBiH” također realiziralo inkluzivnu aktivnost, i to radionicu za djecu bez poteškoća “Upoznaj Brajevo pismo”. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine je organizovalo posjetu djece s poteškoćama u razvoju Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, a Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo je organizovalo odlazak članova u Pionirsku dolinu. Udruženje “Radost života” je, u okviru trećeg dana obilježavanja “Dječije nedjelje”, realizovalo ekološko-likovnu radionicu “Recikliranjem do umjetnosti”, a JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn realizirala je odlazak djece na planinu Visočicu i prigodna predavanja na teme iz ekologije i istorije.

Datum: 
04.10.2018