ALZHEIMER UDRUŽENJE AiR- DEMENCIJA U VRIJEME PANDEMIJE COVID -19

Alzeheimer udruženje AiR je uz podršku Ministarstva zdravlja FBiH i Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo sačinilo dokumant: Demencija u vrijeme pandemije Covid-19
U navedenom dokumentu se ističe da Udruženje želi nadležnim tijelima približiti demenciju i dati im preporuke kako Udruženje vidi da bi se u ovoj teškoj situaciji po društvo moglo najbezbolnije pomoći osobama koje žive sa demencijom same ili sa njihovim supružnicima, te na taj način zaštititi i smanjiti broj loših i nepovoljnih ishoda.