Civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje Januarske naknade

Korisnici sa statusom civilnih  žrtve rata sa područja Kantona Sarajevo danas (17.02.2015) će u poslijepodnevnim satima  svoje januarske naknade moći će podići  u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarile su 4.035 osoba.  Ukupno  uplaćenih sredstava za ove namjene  je 1.263.543.21 KM.