INFORMACIJA I RANG LISTA o dosadašnjim aktivnostima na implementaciji Projekta uklanjanja arhitektornskih barijera za nepokretne i teško pokretne osobe u KS