Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom se širom svijeta obilježava 3. decembra i ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta i mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Cilj je također i potpuno i jednako uživanje ljudskih prava i učešće u društvu osoba sa invaliditetom. Ovaj cilj je postavljen od strane Svjetskog programa akcije u vezi sa osobama sa invaliditetom, a usvojen je od strane Generalne skupštine UN-a 1982. godine.

Obilježavanje 3. decembra je prilika da se skrene pažnja na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju, a to su prije svega siromaštvo, visoka stopa nezaposlenosti i isključenost iz društva.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo u svom radu sarađuje i podržava rad udruženja okupljenih u Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo, što će nastaviti i u narednom periodu, a sve u najboljem interesu osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevu.

Datum: 
03.12.2018