Ministrica Dautbegović razgovarala sa delegacijom Saveza slijepih Švedske

Tokom posjete delegacije Saveza slijepih Švedske (SRF) Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, u prostorijama ovog udruženja dana 07.09.2017.godine upriličen je sastanak sa ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amelom Dautbegović i njenim saradnicama.

Visoka delegacija Saveza slijepih Švedske, koju predvodi predsjednik SRF-a Mr Håkan Thomsson i predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo sa ministricom Dautbegović razgovarali su o položaju slijepih osoba u Kantonu Sarajevo i projektima koji se realizuju sa SRF-om.

U svom obraćanju, predsjednik SRF- Mr Hakan Thomsson je prezentirao oblike zaštite koju osobe sa invaliditetom, odnosno slijepa lica ostvaruju u Švedskoj sa državnog i regionalnom nivou, a tiču se ostvarivanja prava ovih osoba na zdravstvenu zaštitu, ortopedska pomagala, edukaciju i pristupačnost.

Direktor Udruženja Fikret Zuko zahvalio se predstavnicima SRF-a koje u posljednjih dvadeset godina kontinuirano podržavaju projekte koje ovo udruženje implementira na području Kantona Sarajevo i šire, kao i ministrici Dautbegović na razumijevanju i podršci koju Ministarstvo za rad, socijalnu politiku raseljena lica i izbjeglice pruža Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

Ministrica Dautbegović je istakla činjenicu da su osobe sa invaliditetom, među kojima su i slijepe i slabovidne osobe, kategorija korisnika kojoj se posvećuje posebna pažnja, te naglasila da će i u narednom periodu kroz dobro razvijene partnerske odnose biti nastavljene zajedničke dogovorene aktivnosti po pitanju stvaranja uslova za njihovu punu integraciju u društvenu zajednicu, s akcentom na samostalno stanovanje i stanovanje uz podršku u lokalnoj zajednici, razvijanje usluge dnevnog zbrinjavanja i servisa podrške porodicama, kao i projekata vezanih za njihov radni angažman, kao osnova za njihovu punu integraciju u društvenu zajednicu u Kantonu Sarajevo.

Datum: 
07.09.2017