Naredba Federalnog štaba civilne zaštite od 27.05.2020. godine