Naredba kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 47-20/20 od 14.07.2020. godine