Naredba Kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva od 03.03.2020. godine