Obavijest u vezi realizacije Programa mjera u cilju zaštite najugroženijih kategorija stanovništva u Kantonu Sarajevo usljed povećanja cijena energenata

Vlada Kantona Sarajevo je na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo dana 29.09.2022. godine donijela Program mjera u cilju zaštite najugroženijih kategorija stanovništva u Kantonu Sarajevo usljed povećanja cijena energenata, broj 02-04-38266-22.1/22.

Navedenim programom je kao jedna od mjera predviđena i novčana pomoć namijenjena penzionerima u Kantonu Sarajevo sa najnižom penzijom u cilju prevazilaženja situacije povećanja cijena energenata u predstojećoj sezoni grijanja.

Imajući u vidu da su penzioneri osjetljiva kategorija stanovništva jer su u trećoj životnoj dobi i uglavnom su narušenog zdravlja, nisu radno sposobni i nisu u mogućnosti za svoje potrebe osigurati dodatna sredstva izuzev penzije koju primaju, cijenjeno je da su penzioneri sa najnižim penzijama u Kantonu Sarajevo, kategorija stanovništva koja je posebno pogođena povećanjem cijena energenata.

Iznos novčane pomoći shodno ovom programu mjera je 100,00KM i penzionerima sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo je isplaćena jednokratno prema spiskovima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, uz penziju za mjesec oktobar 2022. godine.

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo su ovu mjeru realizirali isključivo kao pomoć penzionerima sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo kako bi ova kategorija stanovništva lakše prebrodila trenutno povećanje cijene energenata u predstojećoj sezoni grijanja.

Naglašavamo da ovo ministarstvo nije planiralo nikakvo dodatno sufinansiranje troškova energenata u predstojećoj sezoni grijanja za penzionere sa najnižom penzijom u Kantonu Sarajevo, izuzev prethodno navedene mjere koja je već realizirana za ovu kategoriju korisnika.

Datum: 
17.11.2022