OBAVJEŠTENJE za nabavku hljeba za potrebe korisnika javnih kuhinja