Obavještenje za nabavku mesa i tenderska dokumentacija