OGLAS-Imenovanje kandidata na poziciju članova UO i predsjednika i članova NO JU ispred MRSRI KS