Realizacija Programa "Dječije nedjelje" u periodu od 02.10.-06.10.2017. godine

U Okviru obilježavanja "Dječije nedjelje" u Kantonu Sarajevo za 2017. godinu u periodu od 02. do 06. oktobra realizovane su ukupno 103 različite kulturne, zabavne, sportske i edukativne aktivnosti za djecu.

Pored svečanog otvaranja "Dječije nedjelje" koje je održano u Domu mladih Skenderija, prvog dana obilježavanja ove manifestacije Udruženje "Znakovi tišine" održalo je edukativno-zabavnu radionicu sa učenicima četvrtih i šestih razreda O.Š. Mehmedalija Mak Dizdar. U toku radionice usvojene su osnovne smjernice u komunikaciji sa gluhim osobama. Također, u okviru prvog dana obilježavanja "Dječije nedjelje" Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo realizovalo je aktivnost pod nazivom "Otvorena vrata Kluba i ART radionice ovog udruženja". U okviru ove aktivnosti realizovana je posjeta 20 učenika i dva učitelja OŠ Grbavica II.

Drugog dana obilježavanja "Dječije nedjelje" Udruženje "Arboretum" je realizovalo radnu akciju pošumljavanja goleti duž puta za vodopad Skakavac i vrh Bukovik. U navedenoj aktivnosti je učestvovalo ukupno 60 učesnika i to učenika Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva, te štićenika Kantonalne javne ustanove "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" i Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

U okviru trećeg dana obilježavanja "Dječije nedjelje" Udruženje "Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH" realizovalo je aktivnost na temu "Rak nije bauk, pričajmo o njemu" u okviru koje su volonteri ovog udruženja dijelili letke, kojima se želi ukazati na važnost pričanja o djeci koja boluju od raka i njihovim potrebama, na platou ispred Roditeljske kuće, Pedijatrijske klinike UKCS i na ulazu ispred Pionirske Doline. Istog dana realizovana je i aktivnost Avanturistička radionica traženje blaga u prirodi za djecu koju su realizovali Asocijacije socijalnih radnika Kantona Sarajevo i Javna ustanova "Terapijska zajednica Kampus" Kantona Sarajevo i Kreativna radionica oslikavanja majica, kutija i drugih ukrasnih predmeta od drveta. Također, održana je i Konferencija "Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo" u organizaciji Saveza "Sumero, te predavanja, radionice i razgovori na temu "Odgoj danas" u organizaciji Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište". Udruženje hranitelja "Perspektiva" trećeg dana obilježavanja "Dječije nedjelje" je realizovalo i aktivnosti na promociji hraniteljstva kroz prigodan program.

Četvrtog dana obilježavanja "Dječije nedjelje", između ostalog je realizovano otvaranje Sportskih igara Oaze koje će se u okviru 4 dana održati na različitim sportskim terenima na području Sarajeva, a u sportskim aktivnostima učešće će uzeti takmičari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Makedonije. Cilj realizacije ove aktivnosti je promocija mogućnosti i sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sport. Također, četvrtog dana obilježavanja "Dječije nedjelje" realizovana je i radionica "Pokaži mi znakom" u okviru koje su čujuća djeca, predškolskog i školskog uzrasta učili pjesme na znakovnom jeziku, uz pomoć instruktora znakovnog jezika. Ujedno su se čujuća djeca družila sa gluhom djecom. Radionici se pridružio dječiji hor "Palčići" koji su znakovnim jezikom predstavili pjesme "Budi sretan svaki dan" i "Nasilje nije hrabrost". U okviru četvrtog dana obilježavanja "Dječije nedjelje" realizovana je i promotivna podjela muzičkih CD sa edukativno-zabavnim dječijim pjesmama od strane Udruženja "Facultas za prosperitet mladih".

Petog dana obilježavanja "Dječije nedjelje" realizovana je i Prva dječija Skupština – "Ja to mogu" u čijem radu su učestvovala djeca sa poteškoćama u razvoju i tipična djeca.
Javna ustanova "Centar za kulturu" je u periodu od 03. do 06. oktobra realizovala Predstavu za djecu i one "malo starije" pod nazivom "Bajka o ribaru i ribici" za djecu u općinama Ilijaš, Hadžići, Stari Grad i Vogošća.

Datum: 
06.10.2017