TENDER ZA NABAVKU JUNEĆEG MESA ZA POTREBE KORISNIKA JAVNIH KUHINJA