Udruženje oboljelih od multiple skleroze organizovalo „Dan otvorenih vrata Udruženja“, u sklopu manifestacije Dječija nedjelja u Kantonu Sarajevo

Danas, 09. oktobra 2019.g. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo organizovalo je „Dan otvorenih vrata Udruženja“, u sklopu manifestacije Dječija nedjelja u Kantonu Sarajevo, a uz podršku Ministarstva rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica Kantona Sarajevo.
U sklopu događaja imali smo druženje članova-oboljelih od multiple skleroze, članova njihovih porodica, a posebno djece predškolskog i školskog uzrasta, od 11:00-13:00 h, u prostorijama Udruženja.
U ovom terminu, za djecu naših članova i njihove drugare koji su im se pridružili, imali smo muzičko-edukativni program, sa igrama, kreativnim radionicama i muzičkim sadržajima. Animatori su koristili likove klovnova sa idejom da se na jednostavan i pozitivan način privuče pažnja djece i tako ih „otvorimo“ za pozitivnu poruku, a koja će promijeniti sliku da je sinonim udruženja, odnosno bolesti, neminovno nešto negativno i loše.
Istovremeno, za odrasle smo organizovali druženje-tribinu sa dva uvodna predavanja od strane stručnjaka, psihologa-pedagoga i ljekara specijaliste neuropsihijatra, koji se u svom redovnom radu bave i pitanjima oboljelih od MS-a, a i koji su dugogodišnji prijatelji Udruženja.
Uslijedila je diskusija, u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi, gdje su prisutni razmijenili iskustva i imali priliku postaviti pitanja i na iznesene nedoumice dobiti odgovor od stručnih osoba.
Organizacijom ovakvog događaja, Udruženje je otvorilo vrata porodicama naših članova, posebno najmlađim, kako bi im približili program i aktivnosti koje provodi, te naglasili ulogu koju ima u njihovom međusobnom povezivanju, u rješavanju njihovih problema i pružanju međusobne podrške.
Na događaju je bilo 32-oje prisutnih, koji su isti ocijenili kao vrlo koristan i naglasili potrebu da se ovaj vid aktivnost Udruženja, koji je već tradicionalan, i dalje nastavi.

Sarajevo, 09.10.2019.

Datum: 
09.10.2019