Odluka br 13-04/1-14-43080/19 Usluga stručnog osposobljavanja

Faza postupka: 
Pokretanje i tok postupka
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum objave obavještenja ili donošenja odluke: 
11.12.2019
JRN/CPV: 
80530000 Usluge stručnog osposobljavanja
Vrijednost prihvaćene ponude, iznos sa PDV-om (KM): 
200,00
Naziv ponuđača čija je ponuda prihvaćena: 
Association Euro Conecta d.o.o.
Prilog/prilozi PDF (odluke i obavještenja):