Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Anexa II dio B zakona o javnim nabavkama BiH broj 13-14-747-16 od 06.06.2016