Ugovor br 13-04/1-14-33710/19

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
konkurentski zahtjev
Datum potpisivanja ugovora: 
18.09.2019
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
748,80
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
7
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
748,80
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
7
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2020