Ugovor o pružanju usluga edukacije

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
poseban režim dodjele ugovora
Ugovor potpisan sa: 
FED Sarajevo-Društvo za izdavačku instruktivno obrazovnu uslužnu i trgovinsku djelatnost
Datum potpisivanja ugovora: 
16.09.2016
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
580,00
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
2
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
580,00
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
2
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi):