Ugovor o pružanju usluga edukacije br 0324/2017 od 03.11.2017

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Vrsta postupka: 
ugovori izuzeti od primjene ZJN
Veza na naziv postupka iz faze "Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj nabavci: 
JRN/CPV: 
80533000 Usluge usvajanja rada i obuka za rad s kompjuterom
Ugovor potpisan sa: 
Babel d.o.o.
Datum potpisivanja ugovora: 
03.11.2017
Vrijednost potpisanog ugovora iznos sa PDV-om (KM): 
329,99
Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove : 
7
Izmjene/aneksi ugovora pri realizaciji: 
NE
Ukupna vrijednost realizovanog ugovora iznos sa PDV-om: (KM): 
329,99
Ostvareni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvođenja u radove: 
7
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017